Strengths Envanterleri

strengthsE93165DD33FCStrengths Davranışsal Tarama Envanterleri;

Hedef kitlelerine göre seçilen farklı yapısıyla Strengths Envanteri,

*  Problem Çözme
*  Etkileme
*  Yaklaşımlara Uyumluluk
*  Sonuçları Aktarma

ana başlıkları altında, her birinin bölüm ve boyutları farklı olmak üzere güçlü yönleri analiz etmektedir.

1 – WORK STRENGTHS Work Strenghts

Hedef Kitle;
Yeni Mezunlar, Yeni Yöneticiler & Profesyoneller
Tamamlama süresi 20 dakika

Faydaları;

*  Davranışlara ilişin çok hassas öngörülerle uzmanlık ve motivasyon alanlarının ortaya çıkartılması,
*  Çalışanların bulundukları kültüre adaptasyonlarının, hızlı ve kolay bir şekilde sağlanması,
*  Olumlu ortamlarının yaratılması için ihtiyaç duyulan motivatörlerin belirlenmesi,
*  Yetenek havuzlarının oluşturulması için verilerin toparlanması,
*  Bireylerin (veya firma çalışanlarının) kendileri için en verimli departmanları berlilemeleri

2 – COMMERCIAL STRENGHTS Commercial Strenghts

Hedef Kitle;
Satış Departmanında, Pazarlama Departmanında, İş Geliştirme ve Finans Departmanında Çalışanlar
Tamamlama süresi 10 dakika

Faydaları;

*  Yüksek performansı yaratan güçlü yönlerin ortaya çıkartılması,
*  Oluşabilecek üst pozisyonlar için potansiyel güçlü yönlerin tespit edilmesi,
*  Bireylerin farkında olmadıkları güçlü yönlerinin ortaya çıkartılması,
*  Firmalarda oluşabilecek yetenek havuzlarındaki bireylerin tespit edilmesi,

3 – CUSTOMER STRENGTHS Customer Strengths

Hedef Kitle;
Call Centre Çalışanları, Karşılama ve Misafir İlişkileri Çalışanları, Sağlık ve Eğitim Sektörü Çalışanları
Tamamlama süresi 10 dakika

Faydaları;

*  Farklı rotasyonların yaratılması için güçlü yönlerin tespiti,
*  Yetenek havuslarının oluşturulması için bireylerin tespit edilmesi,
*  Bireylerin kendilerini ilişkilerinde doğru konumlandırmalarını sağlamak,
*  Doğru yerde doğru etkiyi yaratabilecek yönlerin ortaya çıkartılması,

Daha fazla bilgi ve örnek rapor almak için bizlerle iletişime geçin.